Decebal Scriba - Records Beyond Vision/ Însemnări dincolo de viziune

2 March - 7 April 2024 Jecza Gallery
Overview
"Records Beyond Vision," a solo exhibition by Romanian artist Decebal Scriba, showcasing a remarkable collection of works from various stages of his career.

Records Beyond Vision, which brings together works from the past and present, is a monographic continuation of the collaboration with our gallery. We presented part of Decebal Scriba's works in the group exhibition In & Out in 2022.


Decebal Scriba, born in 1944, was in the early 1970s one of the most prominent figures and a kingpin of the Romanian avant-garde. His experiments are now an integral part of the history of those key years. During that decade, Decebal produced a coherent and elaborate body of work, focusing on a conceptual and performative perspective addressing issues of formal and textual language, analysis of the system of spatial representation, attitudes and symbolic forms, as well as 'actions', which emerged as an autonomous genre.


The hardening of the regime and an eminently dogmatic environment put an end to independent artistic assertions. Having become anonymous because of its political dimension, his work created during the communist dictatorship has been reconsidered in recent years on the European art scene. It was only after the change of regime that the artist was able to create in a climate in tune with the present, and this exhibition also presents a second youth with an impetus as strong as that of his beginnings.


Decebal Scriba has lived in Fontainebleau-Avon, France since 1991 and works in a variety of media, including photography, installation, performance and video that also integrates an interest in drawing, perpetuating philosophical reflections infused with spirituality on the relationship to the world and to existence.

 

The exhibition is made in collaboration with Triade Foundation and is supported by Banca Transilvania.

Download Press Release

"Însemnări dincolo de viziune/ Records Beyond Vision" - Expoziția personală Decebal Scriba la Galeria Jecza


Data: 2 Martie 2023

Oră: 19:00

Locație: Galeria Jecza, Calea Martirilor 1989 51/52, Timișoara.


Galeria Jecza are onoarea de a prezenta expoziția "Însemnări dincolo de viziune", o expoziție personală dedicată operei artistului român Decebal Scriba. Vernisajul va avea loc pe data de 2 martie 2023, de la ora 19:00, marcând o călătorie captivantă prin lucrările trecute și prezente ale artistului. Această expoziție marchează o colaborare importantă cu Galeria Jecza. O parte din lucrări au fost prezentate deja la noi în cadrul expoziției de grup ”In & Out” în 2022.


Decebal Scriba, născut în 1944, a fost la începutul anilor '70, una dintre cele mai proeminente figuri și un pivot al avangardei românești. Experimentele sale sunt acum parte integrantă a istoriei acelor ani cheie. Pe parcursul acelui deceniu, Decebal a produs un corpus coerent și elaborat de lucrări, axat pe o perspectiva conceptuală și performativă abordând chestiuni legate de limbajul formal și textual, analiza sistemului de reprezentare spațială, gesturi și forme simbolice, precum și „acțiuni”, care se conturau ca un gen autonom.


Înăsprirea regimului și un mediu eminamente dogmatic au pus capăt afirmărilor artistice independente. Intrată în anonimat din cauza dimensiunii sale politice, opera sa realizată în timpul dictaturii comuniste a fost reconsiderata în ultimii ani pe scena artistică europeană. Abia după schimbarea de regim, artistul a putut crea într-un climat în ton cu prezentul, iar această expoziție prezintă și o a doua tinerețe cu un aplomb la fel de puternic ca cel de la începuturi.


Decebal Scriba locuiește din 1991 la Fontainebleau-Avon, Franța și lucrează cu o varietate de medii, incluzând fotografie, instalație, performanță și video care integrează și interesul pentru desen, perpetuând reflecții filozofice impregnate de spiritualitate despre relația cu lumea și cu existența. El este reprezentat de Galeria Anne Sarah Benichou din Paris. 


Expoziția este realizată în parteneriat cu Fundația Interart Triade și susținută de Banca Transilvania.


Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Galeria Jecza la jecza@jeczagallery.com.
Installation Views