Cristian Dițoiu

Info

Demersul lui Cristian Diţoiu, care se desfăşoară cu metodă şi calm, concentrat exclusiv asupra mijloacelor, nu este rece, obiectiv – cum ar dori să pară –, ci, graţie suplei mânuiri a paletei în serialităţi ample, el apropie pictura de matematicile superioare şi sfârşeşte – întocmai
ca în matematică – în zona poeziei, unde sufletul eliberat de nelinişti află în rezultat satisfacţia şi liniştea contemplării. (Doina Mândru, Asceză și poezie, text de prezentare al expozitiei “Ecleraj”, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia 2014.)


Cristian Diţoiu’s work, which develops methodically and calmly, concentrated exclusively upon artistic means, is not cold, objective – the way it wished to seem –, but, due to the supple handling of the palette in ample serialities, it draws painting near superior mathematics and ends – just like in mathematics – in the realm of poetry, where the soul, freed from anxieties, discovers in the issue the satisfaction and serenity of contemplation. (Doina Mândru, Ascesis & Poetry, introductory text to “Lighting” exhibition at Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Mogoșoaia 2014.)

Exhibitions

Share

Facebook

Twitter